Esther Bellmunt Cortiella

Tècnica superior en higiene bucodental
Esther Bellmunt Cortiella

Les seves funcions són les següents:
– Rebre i acomodar als pacients.
– Preparació i gestió de materials clínics.
– Neteja, desinfecció i esterilització de l’instrumental.
– Control de l’equipament i mobiliari.
– Treball a quatre mans amb l’odontòleg: facilitar la visió, retreure teixits tous, canvi de instrumental, aspiració.
– Aplicar fluorurs tòpics.
– Col·locar i retirar fils retractors.
– Col·locar segelladors amb tècniques no invasives.
– Realitzar polit d’obturacions.
– Col·locar i retirar el dic de goma.
– Eliminar càlculs i tincions dentals.
– Recollir dades sobre l’estat de la cavitat oral per a la seva utilització clínica o epidemiològica.
– Instruir en matèria d’higiene-bucodental i les mesures de control dietètic necessari per a la prevenció de patologies.