Els nostres Tractaments

Odontologia bàsica

Odontologia bàsica

Extracció de dents

Quan no existeix cap possibilitat de tractament per a una peça dentaria, és necessari recórrer a la seva extracció. Amb freqüència les extraccions són temudes pel pacient fins i tot més que altres intervencions quirúrgiques no relacionades amb la boca. El gran avanç de les modernes tècniques d’anestèsia local fa que en l’actualitat les extraccions puguin ser realitzades, en la mesura del possible, amb el menor grau de molèstia per al pacient.