Avís Legal

El present Lloc Web, la titularitat del qual i gestió correspon a la Clínica Dental Ramon Reñé i Espinet, així com els continguts i elements que es constituïxen el mateix, són propietat d’aquesta empresa, estant protegits, sense limitació alguna, per les lleis de propietat de propietat intel·lectual i industrial pels Tractats i Convenis internacionals.

Queda prohibit copiar, reproduir, distribuir, publicar, transmetre, difondre, o en qualsevol manera explotar qualsevol part d’aquest servei sense l’autorització prèvia per escrit de l’empresa. Vostè no podrà remoure o alterar cap llegenda de Drets d’Autor o la qual manifesti l’autoria del material El programari es garanteix, si escau, només de conformitat amb les condicions del contracte de llicència. Exceptuant les eventuals garantias contingudes en el contracte de llicència, Clínica Dental Ramon Reñe i Espinet rebutja totes les garanties i condicions relatives al programari, incloent totes les garanties i condicions implícites de comercialització, idoneïtat per a un propòsit particular, titularitat i no-infracció.